تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: گریه مجدلیه❖     هنرمند: کارگاه استاد افسانه مجدلیه❖     تاریخجه:  فعال بین س

ONNOC7J
گریه مجدلیه

درخواست تامین


استاد افسانه مجدالن برگرفته از یک سه‌گانه پراکنده بزرگ که مربوط به سال‌های 20-1515 است، نامگذاری شده است. نقاشی‌های منسوب او به سال‌های 1483 تا 1527 مربوط می‌شوند. استاد ممکن است در بروکسل فعال بوده باشد، شاید به عنوان یک نقاش دربار.

❖     عنوان: گریه مجدلیه
❖     هنرمند: کارگاه استاد افسانه مجدلیه
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1483 - 1527
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1525
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  52.7 در 38.1 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت لایارد، 1916
❖     شماره ثبت:  NG3116
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر آستن هنری لایارد
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل