تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: تجاوز به گانیمد❖     هنرمند: دامیانو مازا❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1573

ONNOC7J
تجاوز به گانیمد

درخواست تامین


مازا اهل پادوا بود. او در ونیز کار می‌کرد و به عنوان یکی از پیروان تیتیان شناخته می‌شود که آثار باقی‌مانده او این را تایید می‌کند.

❖     عنوان: تجاوز به گانیمد
❖     هنرمند: دامیانو مازا
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1573
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1575
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  177.2 در 188.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1824
❖     شماره ثبت:  NG32
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جان جولیوس آنگرشتاین روز اسکندر
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل