تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: شاهزاده چارلز ادوارد استوارت (تظاهر جوان)❖     هنرمند: فرانسوی❖     تاریخجه اثر: &

ONNOC7J
شاهزاده چارلز ادوارد استوارت (تظاهر جوان)

درخواست تامین


❖     عنوان: شاهزاده چارلز ادوارد استوارت (تظاهر جوان)
❖     هنرمند: فرانسوی
❖     تاریخجه اثر:  پس از 1748
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  7.6 در 7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط خانم جولیا امیلی گوردون، 1896
❖     شماره ثبت:  NG1882
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     Subjects چارلز ادوارد استوارت
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل