تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: فلسفه❖     هنرمند: سالواتور رزا❖     تاریخجه: 1615 - 1673❖   &

ONNOC7J
فلسفه

درخواست تامین


رزا یکی از کمتر متعارف ترین هنرمندان ایتالیایی قرن هفدهم بود و نقاشان جنبش رمانتیک در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم او را به عنوان قهرمان پذیرفتند. او عمدتاً نقاش مناظر بود، اما دامنه موضوع او به طور غیرعادی گسترده بود و شامل پرتره ها و تمثیل ها بود. او همچنین صحنه‌هایی از جادوگری را تحت تأثیر چاپ‌های شمالی به تصویر می‌کشد. آموزش رزا در ناپل، جایی که او متولد شد، انجام شد و تأثیرات اصلی روی کارهای اولیه او ریبرا و آنیلو فالکونه، نقاشی بود که بیشتر به خاطر صحنه‌های نبردش شناخته می‌شد. پس از بازدید از رم در اواخر دهه 1630، رزا در فلورانس و همسایگی آن (9-1640)، قبل از بازگشت به رم، جایی که سرانجام درگذشت، کار کرد. صحنه‌های جادوگری او نشان می‌دهد که علاقه او به مشغله‌های فکری غیرمنطقی و کمتر متعارف عصر خود را دارد.

❖     عنوان: فلسفه
❖     هنرمند: سالواتور رزا
❖     تاریخجه: 1615 - 1673
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1645
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  116.3 در 94 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط ششمین مارکیز لنزدان به یاد پدرش، 1933
❖     شماره ثبت:  NG4680
❖     مکان نمایش:  سالن 32
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 
❖                                     

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل