تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک با دو قدیس❖     هنرمند: فرانچسکو فرانسیا و کارگاه❖     تاریخجه: 

ONNOC7J
باکره و کودک با دو قدیس

درخواست تامین


فرانچسکو رایبولینی معروف به فرانسیا اهل بولونیا بود. او هنرمند مهمی در زمان خود بود، اما شهرت تحت الشعاع نسل بعدی نقاشان رنسانس عالی قرار گرفت. سبک پخته نرم و برازنده او عمدتاً بر اساس پروژینو بود و در اطراف بولونیا محبوب بود و مورد تقلید زیادی قرار گرفت. فرانسه که برای اولین بار توسط یک زرگر در بولونیا آموزش دید، در سال 1482 در انجمن زرگرهای بولونیا ثبت شد. نقاش در سال 1486. ​​سبک او برای اولین بار بر اساس سبک لورنزو کاستا شکل گرفت. وازاری که در سال 1568 نوشت، گفت که هنرمندان اولیه قرن 15 ایتالیا فاقد این بودند: «ترکیب ملایم رنگ، که اولین بار در فرانسیای بولونیا و پیترو پروژینو قابل مشاهده بود. مردم وقتی زیبایی جدید و زنده را مشاهده کردند، دیوانه وار به دیدن آن دویدند و فکر می کردند که هرگز نمی توان آن را بهبود بخشید.»

❖     عنوان: باکره و کودک با دو قدیس
❖     هنرمند: فرانچسکو فرانسیا و کارگاه
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1447 - 1517
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1500-5
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب، از چوب منتقل شده است
❖     ابعاد:  78.1 در 62.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1860
❖     شماره ثبت:  NG638
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل