تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک❖     هنرمند: جیووانی باتیستا سیما دا کونگلیانو❖     تاریخجه:  فع

ONNOC7J
باکره و کودک

درخواست تامین


سیما یکی از پرکارترین هنرمندان ونیز در پایان قرن پانزدهم بود. بیش از سی محراب از سیما باقی مانده است - بیش از هر یک از معاصران او. از جمله آنها می توان به «ناباوری سنت توماس» اشاره کرد. به گفته وازاری، سیما توسط جیووانی بلینی آموزش دیده است. حتی اگر این یک رابطه رسمی نبود، واضح است که هنر بلینی تأثیری سازنده بر او داشته است. اگرچه سیما یک هنرمند اصیل یا مبتکر نیست، اما به نظر می رسد که کارگاه بزرگ و کارآمدی داشته است. خروجی آن بزرگ بود و اغلب با الگوی استاندارد متفاوت بود. او مانند بلینی بسیاری از تصاویر خانگی از مدونا و کودک ساخت. سیما در بسیاری از شهرهای ونتو از جمله پارما و ترویزو کار کرد. او به طور منظم با Conegliano، زادگاهش در تماس بود. شاید این ارتباط به او کمک کرده باشد که نوع ونیزی محراب را به استان ها صادر کند.

❖     عنوان: باکره و کودک
❖     هنرمند: جیووانی باتیستا سیما دا کونگلیانو
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1459/60 1517/18
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً فعال بین سالهای 1496-9
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  69.2 در 57.2 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1858
❖     شماره ثبت:  NG300
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل