تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: کلئوپاترا❖     هنرمند: سیمون دی میلی (د شالونز)❖     تاریخجه:  فعال بین سالها

ONNOC7J
کلئوپاترا

درخواست تامین


❖     عنوان: کلئوپاترا
❖     هنرمند: سیمون دی میلی (د شالونز)
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1532; متوفی 1561/2
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1540
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  46 در 45.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط موریس وولف جاکوبسون، 1943; وارد مجموعه شد، 1947
❖     شماره ثبت:  NG5762
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل