تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مارکیز دل گریلو❖     هنرمند: آنتونیو مانچینی❖     تاریخجه: 1852 - 1930❖ 

ONNOC7J
مارکیز دل گریلو

درخواست تامین


مانچینی در رم به دنیا آمد. او در آنجا و در پاریس و ناپل فعال بود. او موضوعات ژانر و پرتره می کشید.

❖     عنوان: مارکیز دل گریلو
❖     هنرمند: آنتونیو مانچینی
❖     تاریخجه: 1852 - 1930
❖     تاریخجه اثر:  1889
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  205.7 در 109.2 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت سر هیو لین، 1917، گالری ملی، لندن. با مشارکت گالری هیو لین، دوبلین.
❖     شماره ثبت:  NG3257
❖     مکان نمایش:  قرض: وام طولانی به لین هیو (2019 - 2031)، گالری شهر دوبلین، لین هیو، دوبلین، ایرلند
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل