تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: تثلیث با مسیح مصلوب❖     هنرمند: اتریشی❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1

ONNOC7J
تثلیث با مسیح مصلوب

درخواست تامین


❖     عنوان: تثلیث با مسیح مصلوب
❖     هنرمند: اتریشی
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1410
❖     تکنیک:  تخم مرغ روی چوب نقره ای
❖     ابعاد:  118.1 در 114.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  با کمکی از صندوق هنر، 1922 خریداری شد
❖     شماره ثبت:  NG3662
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل