تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت سباستین❖     هنرمند: برناردینو زاگانلی❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 149

ONNOC7J
سنت سباستین

درخواست تامین


زاگانلی اهل کوتینولا بود. او با همکاری برادرش فرانچسکو نقاشی کرد.

❖     عنوان: سنت سباستین
❖     هنرمند: برناردینو زاگانلی
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1497; در سال 1519 درگذشت
❖     تاریخجه اثر:  1506
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  119.4 در 44.2 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1880
❖     شماره ثبت:  NG1092
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر ویلیام باکسال

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل