تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: ازدواج فردریک بارباروسا و بئاتریس اهل بورگوندی❖     هنرمند: جووانی دومنیکو تیپولو❖    &

ONNOC7J
ازدواج فردریک بارباروسا و بئاتریس اهل بورگوندی

درخواست تامین


جووانی دومنیکو در ونیز به دنیا آمد، پسر ارشد جی‌بی تیپولو که دستیار او شد. او در ونیز، وورزبورگ و ویچنزا کار کرد. در سال 1762 او پدرش را به مادرید همراهی کرد و پس از مرگش در سال 1770 به ونیز بازگشت. اگرچه جووانی دومنیکو تحت الشعاع پدرش قرار داشت، به تنهایی نقاش مهمی بود. کار او بیشتر زمینی است و کمتر از پدرش تمثیلی است.

❖     عنوان: ازدواج فردریک بارباروسا و بئاتریس اهل بورگوندی
❖     هنرمند: جووانی دومنیکو تیپولو
❖     تاریخجه: 1727 - 1804
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1752-3
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  72.4 در 52.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط دوشیزه کوهن به عنوان بخشی از مجموعه جان ساموئل، 1906
❖     شماره ثبت:  NG2100
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ادموند هیگینسون
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل