تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: شکار گوزن❖     هنرمند: فیلیپس وورمن❖     تاریخجه: 1619 - 1668❖  &nb

ONNOC7J
شکار گوزن

درخواست تامین


او که در هارلم، پسر نقاش پائولوس وورمن به دنیا آمد، احتمالاً توسط پدرش و فرانس هالس آموزش دیده بود. آثار او متاثر از مناظر یان وینانتز و صحنه‌های زندگی دهقانی ایتالیایی پیتر ون لر بود که در سال 1638 از رم به هارلم بازگشت. سال 1646

❖     عنوان: شکار گوزن
❖     هنرمند: فیلیپس وورمن
❖     تاریخجه: 1619 - 1668
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1665
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  75 در 104.2 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  وین الیس وصیت، 1876
❖     شماره ثبت:  NG975
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل