تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: دریاچه تون❖     هنرمند: الکساندر کالامه❖     تاریخجه: 1810 - 1864❖  

ONNOC7J
دریاچه تون

درخواست تامین


او در Vevey متولد شد و از سال 1829 در ژنو تحت نظر دیدی تحصیل کرد. او در سنین پایین یک چشم خود را از دست داد. او یک نقاش منظره و متخصص در مناظر آلپ بود.

❖     عنوان: دریاچه تون
❖     هنرمند: الکساندر کالامه
❖     تاریخجه: 1810 - 1864
❖     تاریخجه اثر:  1854
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  59.1 در 78.1 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت هنری وان، 1900
❖     شماره ثبت:  NG1786
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل