تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مسیح تاج گذاری با خار❖     هنرمند: جیووانی باتیستا سیما دا کونگلیانو❖     تاریخجه:

ONNOC7J
مسیح تاج گذاری با خار

درخواست تامین


سیما یکی از پرکارترین هنرمندان ونیز در پایان قرن پانزدهم بود. بیش از سی محراب از سیما باقی مانده است - بیش از هر یک از معاصران او. از جمله آنها می توان به «ناباوری سنت توماس» اشاره کرد. به گفته وازاری، سیما توسط جیووانی بلینی آموزش دیده است. حتی اگر این یک رابطه رسمی نبود، واضح است که هنر بلینی تأثیری سازنده بر او داشته است. اگرچه سیما یک هنرمند اصیل یا مبتکر نیست، اما به نظر می رسد که کارگاه بزرگ و کارآمدی داشته است. خروجی آن بزرگ بود و اغلب با الگوی استاندارد متفاوت بود. او مانند بلینی بسیاری از تصاویر خانگی از مدونا و کودک ساخت. سیما در بسیاری از شهرهای ونتو از جمله پارما و ترویزو کار کرد. او به طور منظم با Conegliano، زادگاهش در تماس بود. شاید این ارتباط به او کمک کرده باشد که نوع ونیزی محراب را به استان ها صادر کند.

❖     عنوان: مسیح تاج گذاری با خار
❖     هنرمند: جیووانی باتیستا سیما دا کونگلیانو
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1459/60 1517/18
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1510
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  36.8 در 29.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1890
❖     شماره ثبت:  NG1310
❖     مکان نمایش:  سالن 10
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل