تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مصلوب شدن با مقدسین❖     هنرمند: احتمالا توسط Master of Liesborn❖     تاریخجه:&nbs

ONNOC7J
مصلوب شدن با مقدسین

درخواست تامین


نام استاد لیزبورن از محراب بلند تکه تکه شده در صومعه بندیکتین در لیزبورن، وستفالیا گرفته شده است. محراب در سال 1465 وقف شد. محراب (که شش اثر برتر در سمت راست نشان داده شده اند، قطعاتی هستند) تا سال 1490 نصب شد. استاد لیزبورن به وضوح تحت تأثیر سبک کلن مجاور قرار داشت.

❖     عنوان: مصلوب شدن با مقدسین
❖     هنرمند: احتمالا توسط Master of Liesborn
❖     تاریخجه: نیمه دوم فعال بین سالهای قرن 15
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1465-90
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  38.4 در 118.4 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1854
❖     شماره ثبت:  NG262
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل