تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: کشتی های هلندی کوچک در یک نسیم❖     هنرمند: استودیو Willem van de Velde❖     تاریخ

ONNOC7J
کشتی های هلندی کوچک در یک نسیم

درخواست تامین


ویلم ون دی ولده نقاش برجسته دریایی هلندی اواخر قرن هفدهم بود. نقاشی های بعدی او توسعه نقاشی منظره دریایی در انگلستان را در قرن 18 شکل داد. آنها عمدتاً بازنمایی کشتی های خاص و رویدادهای دریایی هستند. ویلم ون د ولد در لیدن متولد شد. او پسر نقاش Willem van de Velde The Elder و برادر Adriaen van de Velde بود که نقاش منظره و چهره بود. او احتمالاً توسط پدرش که به خاطر نمایش تک رنگ دقیق کشتی‌ها روی تابلوها مشهور بود، آموزش دیده بود. وی همچنین توسط Simon de Vlieger آموزش دید. Van de Velde تا سال 1672 در آمستردام، جایی که خانواده در آنجا مستقر شدند، فعال بود، زمانی که در نتیجه فروپاشی اقتصادی ناشی از تهاجم فرانسه، او مجبور شد برای تأمین زندگی خود به انگلستان نقل مکان کند.

❖     عنوان: کشتی های هلندی کوچک در یک نسیم
❖     هنرمند: استودیو Willem van de Velde
❖     تاریخجه: 1633 - 1707
❖     تاریخجه اثر:  بعد از 1660
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  21 در 29.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وین الیس وصیت، 1876
❖     شماره ثبت:  NG977
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: وین الیس
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل