تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک کاردینال❖     هنرمند: Scipione Pulzone❖     تاریخجه:  فعال بین سالها

ONNOC7J
پرتره یک کاردینال

درخواست تامین


Scipione Pulzone در Gaeta متولد شد. او به غیر از چند بازدید از ناپل و فلورانس در رم کار می کرد. او اصولاً یک پرتره بود.

❖     عنوان: پرتره یک کاردینال
❖     هنرمند: Scipione Pulzone
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1569; در سال 1598 درگذشت
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1575-98
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی مس قلع اندود
❖     ابعاد:  94.3 در 71.8 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1879
❖     شماره ثبت:  NG1048
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ویلیام کمبل اسپنس

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل