تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مسیح و هشت حواری (قدیس فیلیپ تا بارتولمیوس)❖     هنرمند: دالماسی / ونیزی❖     گروه

ONNOC7J




مسیح و هشت حواری (قدیس فیلیپ تا بارتولمیوس)

درخواست تامین


❖     عنوان: مسیح و هشت حواری (قدیس فیلیپ تا بارتولمیوس)
❖     هنرمند: دالماسی / ونیزی
❖     گروه: محراب مریم باکره
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1400
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  14 در 124.5 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: نوشته شده است
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط HE Luxmoore، 1927
❖     شماره ثبت:  NG4250.6
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ویلیام گراهام





تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل