تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: خانواده مقدس با سنت نیکلاس تولنتینو، ترینیتی و فرشتگان❖     هنرمند: لودوویکو ماتزولینو❖   &n

ONNOC7J
خانواده مقدس با سنت نیکلاس تولنتینو، ترینیتی و فرشتگان

درخواست تامین


ماتزولینو توسط خانواده استه در فرارا استخدام شد. در سال 1524 در بولونیا کار می کرد. او در نقاشی های مذهبی در مقیاس کوچک تخصص داشت.

❖     عنوان: خانواده مقدس با سنت نیکلاس تولنتینو، ترینیتی و فرشتگان
❖     هنرمند: لودوویکو ماتزولینو
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1504; 1528 فوت کرد؟
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1520
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  80.6 در 62.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1839
❖     شماره ثبت:  NG169
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ویلیام توماس بکفورد
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل