تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مقدسین آگوستین و مونیکا❖     هنرمند: آری شفر❖     تاریخجه: 1795 - 1858❖ 

ONNOC7J
مقدسین آگوستین و مونیکا

درخواست تامین


آری شفر در دوردرخت به دنیا آمد و توسط پدرش جی بی شفر تدریس شد. او در سال 1811 در پاریس بود و در آنجا زیر نظر گوئرین تحصیل کرد. او از سال 1812 در سالن به نمایش گذاشت. او تصویرگر، نقاش و حکاکی بود. او به خاطر پرتره ها و نقاشی های تاریخی خود در فرانسه محبوب بود.

❖     عنوان: مقدسین آگوستین و مونیکا
❖     هنرمند: آری شفر
❖     تاریخجه: 1795 - 1858
❖     تاریخجه اثر:  1854
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  135.2 در 104.8 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط رابرت هالند، با منافع زندگی به بیوه اش. 1885 وارد مجموعه شد
❖     شماره ثبت:  NG1170
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: الن جولیا تید، خانم رابرت هالند

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل