تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: جاده ای به Emmaus❖     هنرمند: آلتوبلو ملون❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 14

ONNOC7J
جاده ای به Emmaus

درخواست تامین


گفته می شود ملون شاگردی در برشا در رومانینو بوده است که گاهی اوقات کار او با ملون اشتباه گرفته می شود.

❖     عنوان: جاده ای به Emmaus
❖     هنرمند: آلتوبلو ملون
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1490; قبل از 1543 درگذشت
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1516-17
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  145.5 در 144.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1864
❖     شماره ثبت:  NG753
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل