تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره مردی با کلاه سیاه بزرگ❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی❖     تاریخجه اثر:  

ONNOC7J
پرتره مردی با کلاه سیاه بزرگ

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره مردی با کلاه سیاه بزرگ
❖     هنرمند: ایتالیایی، شمالی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1520
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  60.7 در 49.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت موند، 1924
❖     شماره ثبت:  NG3945
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل