تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت پیتر شهید و یک اسقف مقدس (احتمالا سنت اواسیو)❖     هنرمند: جووانی مارتینو اسپانزوتی❖   &

ONNOC7J
سنت پیتر شهید و یک اسقف مقدس (احتمالا سنت اواسیو)

درخواست تامین


بیوگرافی این هنرمند به زودی در دسترس خواهد بود.

❖     عنوان: سنت پیتر شهید و یک اسقف مقدس (احتمالا سنت اواسیو)
❖     هنرمند: جووانی مارتینو اسپانزوتی
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1480 تا فعال بین سالهای 1523
❖     سری:  دال پونته پلیپتیچ
❖     تاریخجه اثر:  1496-1500
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  76.2 در 52.1 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1885
❖     شماره ثبت:  NG1200
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل