تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک کشتی هلندی و سایر کشتی های کوچک در نسیمی قوی❖     هنرمند: ویلم ون دی ولده❖     

ONNOC7J
یک کشتی هلندی و سایر کشتی های کوچک در نسیمی قوی

درخواست تامین


ویلم ون دی ولده نقاش برجسته دریایی هلندی اواخر قرن هفدهم بود. نقاشی های بعدی او توسعه نقاشی منظره دریایی در انگلستان را در قرن 18 شکل داد. آنها عمدتاً بازنمایی کشتی های خاص و رویدادهای دریایی هستند. ویلم ون د ولد در لیدن متولد شد. او پسر نقاش Willem van de Velde The Elder و برادر Adriaen van de Velde بود که نقاش منظره و چهره بود. او احتمالاً توسط پدرش که به خاطر نمایش تک رنگ دقیق کشتی‌ها روی تابلوها مشهور بود، آموزش دیده بود. وی همچنین توسط Simon de Vlieger آموزش دید. Van de Velde تا سال 1672 در آمستردام، جایی که خانواده در آنجا مستقر شدند، فعال بود، زمانی که در نتیجه فروپاشی اقتصادی ناشی از تهاجم فرانسه، او مجبور شد برای تأمین زندگی خود به انگلستان نقل مکان کند.

❖     عنوان: یک کشتی هلندی و سایر کشتی های کوچک در نسیمی قوی
❖     هنرمند: ویلم ون دی ولده
❖     تاریخجه: 1633 - 1707
❖     تاریخجه اثر:  1658
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  55 در 70 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2573
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر رابرت پیل، 2nd BtGeorge Salting

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل