تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک آکادمی❖     هنرمند: فرانسوی❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1800-50❖ &nbs

ONNOC7J
یک آکادمی

درخواست تامین


❖     عنوان: یک آکادمی
❖     هنرمند: فرانسوی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1800-50
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  67.5 در 37 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده به گالری تیت توسط آرزوی سر چارلز هولروید، 1919; منتقل شده، 1956
❖     شماره ثبت:  NG3391
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل