تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره پسری که گل رز در دست دارد❖     هنرمند: فلاندری❖     تاریخجه اثر:   فعال

ONNOC7J
پرتره پسری که گل رز در دست دارد

درخواست تامین


❖     عنوان: پرتره پسری که گل رز در دست دارد
❖     هنرمند: فلاندری
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1660
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  93.4 در 64.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط هنری وان، 1900
❖     شماره ثبت:  NG1810
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل