تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پیرمردی که یک بطری زائر در دست دارد❖     هنرمند: ایتالیایی❖     تاریخجه اثر:  

ONNOC7J
پیرمردی که یک بطری زائر در دست دارد

درخواست تامین


❖     عنوان: پیرمردی که یک بطری زائر در دست دارد
❖     هنرمند: ایتالیایی
❖     تاریخجه اثر:  احتمالا دهه 1650
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  112.5 در 91.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1945
❖     شماره ثبت:  NG5595
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل