تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: زحمات ماه ها: آگوست❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی❖     سری:  زحمات ماه ها❖&nb

ONNOC7J
زحمات ماه ها: آگوست

درخواست تامین


❖     عنوان: زحمات ماه ها: آگوست
❖     هنرمند: ایتالیایی، ونیزی
❖     سری:  زحمات ماه ها
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1580
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  13.6 در 10.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت لایارد، 1916
❖     شماره ثبت:  NG3110.2
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر آستن هنری لایارد
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل