تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک ستاره شناس جوان❖     هنرمند: اولیویه ون دیورن❖     تاریخجه: 1666 - 1714❖&n

ONNOC7J
یک ستاره شناس جوان

درخواست تامین


اولیویه پیترز. ون دیورن در روتردام متولد شد و در آنجا زندگی و کار کرد. او در چند مورد به عنوان افسر در انجمن نقاشان خدمت کرد. امروزه آثار بسیار کمی از او شناخته شده است.

❖     عنوان: یک ستاره شناس جوان
❖     هنرمند: اولیویه ون دیورن
❖     تاریخجه: 1666 - 1714
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1685
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  15.3 در 12.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2589
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: جورج سالتینگ
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل