تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت اندرو ❖     هنرمند: گاودنزیو فراری❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1508; د

ONNOC7J
سنت اندرو

درخواست تامین


گاودنزیو فراری اهل وارالو در شمال ایتالیا بود و در منطقه وسیعی از لومباردی و پیمونت فعالیت داشت. هنر اولیه او تحت تأثیر Bergognone است. بعداً تحت تأثیر پیروان میلانی لئوناردو داوینچی، به ویژه لوئینی قرار گرفت.

❖     عنوان: سنت اندرو
❖     هنرمند: گاودنزیو فراری
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1508; در سال 1546 درگذشت
❖     سری:  دو پانل از یک محراب بلند از Maggianico
❖     تاریخجه اثر:  حدود 1540
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  150.5 در 84.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت موند، 1924
❖     شماره ثبت:  NG3925
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل