تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     #ERROR! پرتره یک مرد❖      احتمالا توسط جوزف دوکروکس❖      1735 - 1802❖  &

ONNOC7J
پرتره یک مرد

درخواست تامین


او در نانسی متولد شد و شاگرد موریس کوئنتین د لا تور شد و تحت تأثیر گروز قرار گرفت. بعداً نقاش ملکه ماری آنتوانت شد. در سال 1791 در لندن بود و در آکادمی سلطنتی به نمایش گذاشت.

❖     #ERROR! پرتره یک مرد
❖      احتمالا توسط جوزف دوکروکس
❖      1735 - 1802
❖      احتمالاً 1791
❖      رنگ روغن روی بوم
❖      55.2 در 45.7 سانتی متر
❖      خریداری شده، 1907
❖      NG2162
❖      نمایش داده نمی شود
❖      مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل