تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: ساموئل راجرز❖     هنرمند: جان لینل❖     تاریخجه: 1792 - 1882❖  &nbs

ONNOC7J
ساموئل راجرز

درخواست تامین


لینل در سال 1805 وارد مدارس آکادمی شد و شاگرد J. Varley بود. تحت تاثیر مولریدی او از سال 1807 به طور عمده در آکادمی به نمایش گذاشت. بیشتر کارهای او مربوط به منظره است.

❖     عنوان: ساموئل راجرز
❖     هنرمند: جان لینل
❖     تاریخجه: 1792 - 1882
❖     تاریخجه اثر:  1846
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی ماهون
❖     ابعاد:  44 در 36.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1926
❖     شماره ثبت:  NG4142
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل