تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: نبرد والمی❖     هنرمند: امیل ژان هوراس ورن❖     تاریخجه: 1789 - 1863❖ &n

ONNOC7J
نبرد والمی

درخواست تامین


هوراس ورن نوه کلود-ژوزف ورنت بود. او زیر نظر پدرش کارل که او نیز نقاش بود، تحصیل کرد. او از سال 1812 در سالن به نمایش گذاشت. از سال 1828 تا 1835 او مدیر آکادمی فرانسه در رم بود. او از حمایت دوک اورلئان، پادشاه بعدی لویی فیلیپ برخوردار بود، که برای مثال چندین صحنه نبرد را سفارش داد.

❖     عنوان: نبرد والمی
❖     هنرمند: امیل ژان هوراس ورن
❖     تاریخجه: 1789 - 1863
❖     سری:  چهار صحنه نبرد
❖     تاریخجه اثر:  1826
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  174.6 در 287 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط سر جان موری اسکات، 1914
❖     شماره ثبت:  NG2964
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل