تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سر فیلم اسکندر در حال مرگ❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی ❖     تاریخجه اثر: &nbs

ONNOC7J
سر فیلم اسکندر در حال مرگ

درخواست تامین


❖     عنوان: سر فیلم اسکندر در حال مرگ
❖     هنرمند: ایتالیایی، فلورانسی
❖     تاریخجه اثر:  قرن 17-18
❖     تکنیک:  پورفیری امپراتوری مصر بر روی دیگر
❖     ابعاد:  81 در 37 در 37 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط هنری یاتس تامپسون، 1894
❖     شماره ثبت:  NG2241
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل