تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک❖     هنرمند: فرانچسکو مورون❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1471

ONNOC7J
باکره و کودک

درخواست تامین


فرانچسکو مورونه پسر و شاگرد دومنیکو مورونه و از دوستان و همکاران جرولامو دای لیبری بود.

❖     عنوان: باکره و کودک
❖     هنرمند: فرانچسکو مورون
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1471 - 1529
❖     تاریخجه اثر:  احتمالاً 1520-9
❖     تکنیک:  تمپرا؟ روی چوب
❖     ابعاد:  62.2 در 43.2 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1855
❖     شماره ثبت:  NG285
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل