تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره و کودک❖     هنرمند: مارکو دو اوجینو❖     تاریخجه: مستند از 1487; در سال

ONNOC7J
باکره و کودک

درخواست تامین


او احتمالاً همان مارکو است که در سال 1490 در استودیوی لئوناردو داوینچی ضبط شده است. چندین اثر تأیید شده نشان می دهد که سبک او به شدت تحت تأثیر لئوناردو بوده است.

❖     عنوان: باکره و کودک
❖     هنرمند: مارکو دو اوجینو
❖     تاریخجه: مستند از 1487; در سال 1524 درگذشت
❖     تاریخجه اثر:  احتمالا فعال بین سالهای 1520
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  66.7 در 53.3 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1883
❖     شماره ثبت:  NG1149
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل