تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: گدای کور❖     هنرمند: جوزفوس لورنتیوس دایکمنز❖     تاریخجه: 1811 - 1888❖ 

ONNOC7J
گدای کور

درخواست تامین


او در لیر به دنیا آمد و در آنتورپ تحصیل کرد، جایی که نمایشگاهی داشت و در آنجا درگذشت. او یک نقاش ژانر بود.

❖     عنوان: گدای کور
❖     هنرمند: جوزفوس لورنتیوس دایکمنز
❖     تاریخجه: 1811 - 1888
❖     تاریخجه اثر:  1853
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی ماهون
❖     ابعاد:  50.3 در 46.5 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ و کتیبه
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط خانم جی کلارک، 1859
❖     شماره ثبت:  NG600
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل