تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک صحنه ساحلی❖     هنرمند: سبک سالواتور روزا❖     تاریخجه: 1615 - 1673❖ 

ONNOC7J
یک صحنه ساحلی

درخواست تامین


رزا یکی از کمتر متعارف ترین هنرمندان ایتالیایی قرن هفدهم بود و نقاشان جنبش رمانتیک در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم او را به عنوان قهرمان پذیرفتند. او عمدتاً نقاش مناظر بود، اما دامنه موضوع او به طور غیرعادی گسترده بود و شامل پرتره ها و تمثیل ها بود. او همچنین صحنه‌هایی از جادوگری را تحت تأثیر چاپ‌های شمالی به تصویر می‌کشد. آموزش رزا در ناپل، جایی که او متولد شد، انجام شد و تأثیرات اصلی روی کارهای اولیه او ریبرا و آنیلو فالکونه، نقاشی بود که بیشتر به خاطر صحنه‌های نبردش شناخته می‌شد. پس از بازدید از رم در اواخر دهه 1630، رزا در فلورانس و همسایگی آن (9-1640)، قبل از بازگشت به رم، جایی که سرانجام درگذشت، کار کرد. صحنه‌های جادوگری او نشان می‌دهد که علاقه او به مشغله‌های فکری غیرمنطقی و کمتر متعارف عصر خود را دارد.

❖     عنوان: یک صحنه ساحلی
❖     هنرمند: سبک سالواتور روزا
❖     تاریخجه: 1615 - 1673
❖     تاریخجه اثر:  احتمالا قرن 18
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  88.9 در 118.8 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  وین الیس وصیت، 1876
❖     شماره ثبت:  NG935
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: وین الیس

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل