تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره آرمان ژروم❖     هنرمند: ژان لئون ژروم❖     تاریخجه: 1824 - 1904❖ &

ONNOC7J
پرتره آرمان ژروم

درخواست تامین


ژروم در وسول به دنیا آمد و در پاریس زیر نظر دلاروش و گلیر تحصیل کرد. او از سال 1847 در سالن به نمایش گذاشت. او همچنین مجسمه ساز بود.

❖     عنوان: پرتره آرمان ژروم
❖     هنرمند: ژان لئون ژروم
❖     تاریخجه: 1824 - 1904
❖     تاریخجه اثر:  1848
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  50.2 در 43.8 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  وصیت سر هیو لین، 1917، گالری ملی، لندن. با مشارکت گالری هیو لین، دوبلین.
❖     شماره ثبت:  NG3251
❖     مکان نمایش:  قرض: وام طولانی به لین هیو (2019 - 2031)، گالری شهر دوبلین، لین هیو، دوبلین، ایرلند
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل