تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: کانال Gravelines، گراند فورت فیلیپ❖     هنرمند: ژرژ سورات❖     تاریخجه: 1859

ONNOC7J
کانال Gravelines، گراند فورت فیلیپ

درخواست تامین


سورات را یکی از مهم ترین نقاشان پست امپرسیونیست می دانند. او از خودانگیختگی و سرعت ظاهری امپرسیونیسم دور شد و هنری ساختارمندتر و تاریخی تر را برای به تصویر کشیدن زندگی مدرن شهری توسعه داد. «حمام کنندگان در آسنیر» یک اثر مهم انتقالی است. این نشان می دهد که او در حال توسعه استفاده از تکنیک نوین پوینتیلیستی خود در یک اثر بزرگ در مقیاس نقاشی تاریخ است. سورات در آغاز کار خود یک مسیر سنتی را دنبال کرد: هنرآموزی از انگر، هنری لمان، در مدرسه نقاشی نقاشی را آموخت. des Beaux-Arts در پاریس; مطالعه آثار هنرمندان اولیه ایتالیایی و فرانسوی قرن هفدهم در موزه لوور. و سپس نمایشگاه در سالن رسمی. نقاشی های او در مداد رنگی Conté درجه بندی بسیار ظریف تون را امکان پذیر می کرد. آنها به شیوه ای شبیه به اثر ایجاد شده توسط Seurat می درخشند. سورات روشی سنتی را بر اساس آموزش آکادمیک خود با مطالعه تکنیک های مدرن مانند امپرسیونیسم ترکیب کرد. او همچنین ایده هایی از نظریه های نوری معاصر در مورد روابط رنگ ها را به کار گرفت. کار منظم سورات، که با بسیاری از معاصران امپرسیونیست او در تضاد است، بسیار تأثیرگذار بود.

❖     عنوان: کانال Gravelines، گراند فورت فیلیپ
❖     هنرمند: ژرژ سورات
❖     تاریخجه: 1859 - 1891
❖     تاریخجه اثر:  1890
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  65 در 81 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده با کمک بلاعوض از صندوق قرعه کشی هریتیج، 1995
❖     شماره ثبت:  NG6554
❖     مکان نمایش:  سالن 4
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل