تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: ستایش پادشاهان❖     هنرمند: جیرولامو دا ترویزو❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای

ONNOC7J
ستایش پادشاهان

درخواست تامین


او نقاشی های دیواری در بولونیا و فانزا کشید. در سال 1538 او برای هنری هشتم در انگلستان کار می کرد. سبک او تأثیر پارمیجیانینو و نقاشی ونیزی و فراری را نشان می دهد.

❖     عنوان: ستایش پادشاهان
❖     هنرمند: جیرولامو دا ترویزو
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1497/8 - 1544
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1523-4
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  144.2 در 125.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  ارائه شده توسط ادموند هیگینسون، 1849
❖     شماره ثبت:  NG218
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ادموند هیگینسون
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل