تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: منظره ای با مزرعه در ساحل رودخانه❖     هنرمند: یان ووورمن❖     تاریخجه: 1629

ONNOC7J
منظره ای با مزرعه در ساحل رودخانه

درخواست تامین


یان پاوولز ووورمن در هارلم، برادر کوچکتر فیلیپس وورمن به دنیا آمد. او تمام عمر کاری خود را در هارلم گذراند. مانند برادرش فیلیپس، او عمدتاً یک نقاش منظره بود.

❖     عنوان: منظره ای با مزرعه در ساحل رودخانه
❖     هنرمند: یان ووورمن
❖     تاریخجه: 1629 - 1666
❖     تاریخجه اثر:  1650-66
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  40 در 55.7 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خرید، 1891
❖     شماره ثبت:  NG1345
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل