تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: نوحه در پای صلیب❖     هنرمند: جووانی دومنیکو تیپولو❖     تاریخجه: 1727 - 1804

ONNOC7J
نوحه در پای صلیب

درخواست تامین


جووانی دومنیکو در ونیز به دنیا آمد، پسر ارشد جی‌بی تیپولو که دستیار او شد. او در ونیز، وورزبورگ و ویچنزا کار کرد. در سال 1762 او پدرش را به مادرید همراهی کرد و پس از مرگش در سال 1770 به ونیز بازگشت. اگرچه جووانی دومنیکو تحت الشعاع پدرش قرار داشت، به تنهایی نقاش مهمی بود. کار او بیشتر زمینی است و کمتر از پدرش تمثیلی است.

❖     عنوان: نوحه در پای صلیب
❖     هنرمند: جووانی دومنیکو تیپولو
❖     تاریخجه: 1727 - 1804
❖     تاریخجه اثر:  1755-60
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  64.2 در 42.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خرید، 1891
❖     شماره ثبت:  NG1333
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل