تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: اعضای زن یک انجمن برادری❖     هنرمند: ایتالیایی، میلانی❖     سری:  تکه هایی ا

ONNOC7J
اعضای زن یک انجمن برادری

درخواست تامین


❖     عنوان: اعضای زن یک انجمن برادری
❖     هنرمند: ایتالیایی، میلانی
❖     سری:  تکه هایی از یک بنر برادری
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1500
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی ابریشم یا بوم، نصب شده بر روی چوب
❖     ابعاد:  64.5 در 41.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1867
❖     شماره ثبت:  NG780
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل