تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: باکره❖     هنرمند: کارگاه کوئینتن ماسیس❖     تاریخجه: 1465/6 - 1530❖ &nb

ONNOC7J
باکره

درخواست تامین


ماسیس نقاش برجسته آنتورپ در اوایل قرن شانزدهم بود. او در Louvain متولد شد و اولین آثار او نشان دهنده تأثیر مملینگ است که در بروژ فعال بود. آثار بعدی او تا حدی تأثیر ایتالیایی، به ویژه تأثیر لئوناردو را نشان می دهد. او به عنوان یک پرتره و همچنین یک نقاش مذهبی قابل توجه بود. Massys برای اولین بار در آنتورپ ثبت شده است، در سال 1491، زمانی که شهر به عنوان بندر اصلی هلند اهمیت پیدا می کرد. ماسیس از سال 1509 به بعد، یعنی سال تکمیل محراب «افسانه سنت آنا» (که اکنون در موزه بروکسل است) نقاشی‌های تاریخ‌گذاری شده و قابل اطلاعاتی وجود دارد. ارقامی برای مناظر او ارائه کرده اند.

❖     عنوان: باکره
❖     هنرمند: کارگاه کوئینتن ماسیس
❖     تاریخجه: 1465/6 - 1530
❖     گروه: دیپتیخ: مسیح و باکره
❖     تاریخجه اثر:  حدود 1510-25
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  60.3 در 34.7 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1857
❖     شماره ثبت:  NG295.2
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل