تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سنت لارنس برای شهادت آماده شد❖     هنرمند: آدام الشایمر❖     تاریخجه: 1578 -

ONNOC7J




سنت لارنس برای شهادت آماده شد

درخواست تامین


الشایمر ​​یک هنرمند بسیار تأثیرگذار بود که آثاری در مقیاس کوچک روی مس می کشید. او دقت تکنیک را با کاوش‌های مبتکرانه مناظر، منابع نوری متعدد و چهره‌های عجیب و غریب ترکیب کرد تا حالات متفاوتی ایجاد کند. تولیدات او اندک بود اما هنرمندانی با کالیبر روبنس، رامبراند و کلود را تحت تأثیر قرار داد. ساخته های او از طریق چاپ منتشر شد. الشایمر ​​در فرانکفورت به دنیا آمد و آموزش دید. در حدود 1598 به نظر می رسد که او در مونیخ بوده است. سپس به جنوب سفر کرد و حدود دو سال در ونیز کار کرد. «تعمید مسیح» ظاهراً در آنجا نقاشی شده است. ترکیب بندی های پویا و جلوه های نورپردازی تماشایی آثار هنرمندان ونیزی مانند تینتورتو و ورونز تأثیر عمیقی بر او گذاشت. الشایمر ​​از سال 1600 تا زمان مرگش در رم زندگی و کار می کرد.

❖     عنوان: سنت لارنس برای شهادت آماده شد
❖     هنرمند: آدام الشایمر
❖     تاریخجه: 1578 - 1610
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1600-1
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی مس
❖     ابعاد:  26.7 در 20.6 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وین الیس وصیت، 1876
❖     شماره ثبت:  NG1014
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: وین الیس
 





تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل