تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: معراج سنت جان انجیلی: تابلوی مرکزی ردیف اصلی❖     هنرمند: جیووانی دال پونته❖     ت

ONNOC7J
معراج سنت جان انجیلی: تابلوی مرکزی ردیف اصلی

درخواست تامین


جووانی دی مارکو یک استودیو در نزدیکی S. Stefano a Ponte، فلورانس داشت، از این رو نام او را به خود اختصاص داد. او در اوایل دهه 1430 در S. Trinita، فلورانس مشغول نقاشی دیواری با همکاری شریک خود Smeraldo di Giovanni، و همچنین چندین مجسمه مهم محراب بود.

❖     عنوان: معراج سنت جان انجیلی: تابلوی مرکزی ردیف اصلی
❖     هنرمند: جیووانی دال پونته
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1385 - 1437
❖     گروه: عروج یحیی انجیلی محراب
❖     تاریخجه اثر:  حدود 1420-4؟
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  163 در 67.8 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1857
❖     شماره ثبت:  NG580.1
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل