تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: پرتره یک خانم و یک دختر❖     هنرمند: کاسپار نتشر❖     تاریخجه: 1635/6 - 1684❖

ONNOC7J
پرتره یک خانم و یک دختر

درخواست تامین


کاسپار نتشر در آرنهم بزرگ شد و توسط جرارد تر بورچ در Deventer تدریس شد. پس از سفر به فرانسه، در سال 1662 در لاهه اقامت گزید و تا پایان عمر در آنجا زندگی و کار کرد. او نقاش ژانر، پرتره و فیگور بود.

❖     عنوان: پرتره یک خانم و یک دختر
❖     هنرمند: کاسپار نتشر
❖     تاریخجه: 1635/6 - 1684
❖     تاریخجه اثر:  1679
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  47.5 در 38.5 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت لایارد، 1913
❖     شماره ثبت:  NG2953
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر آستن هنری لایارد

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل