تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: یک مزرعه❖     هنرمند: ایزاک ون اوستاد❖     تاریخجه: 1621 - 1649❖  &

ONNOC7J
یک مزرعه

درخواست تامین


Isack Jansz. van Ostade در هارلم به دنیا آمد و توسط برادرش آدریان در آنجا تدریس کرد. او در هارلم زندگی و کار کرد اما در جوانی درگذشت. او یک نقاش ژانر و منظره بود.

❖     عنوان: یک مزرعه
❖     هنرمند: ایزاک ون اوستاد
❖     تاریخجه: 1621 - 1649
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1640
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  40 در 41 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  خرید، 1891
❖     شماره ثبت:  NG1347
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل