تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: کلیسای آربون❖     هنرمند: فرانسوا میله❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1851 -

ONNOC7J
کلیسای آربون

درخواست تامین


❖     عنوان: کلیسای آربون
❖     هنرمند: فرانسوا میله
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1851 - 1917
❖     تاریخجه اثر:  1870-80
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  36.8 در 44.5 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط سر ویکتور ولزلی، 1954
❖     شماره ثبت:  NG6253
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖      

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل